Bodovací,nominační závod pro nechrty

Propozice: pořadatel si vyhrazuje právo na změnu                                                                                                                                                                             

Místo: Stáj Manon,Suchá 1,Suchá u Litomyšle, 570 01                                                                                                                                                                    Datum: 17.3.2024                                                                                                                                                                                                                                  Přejímka: 7:00 – 8:00                                                                                                                                                                                                                        Začátek závodu: cca 8:30                                                                                                                                                                                                                 Konec: s vyhlášením výsledků cca 18:00

Vedoucí coursingu: Květuše Lásková , tel.702 946 735                                                                                                                                                                        Rozhodčí: Veronika Bejčková,Věra Malátková,Květuše Lásková                                                                                                                                                  Hospitant:Michal Beneš                                                                                                                                                                                                                       Kancelář: Michaela Novotná                                                                                                                                                                                                                Technické zabezpečení: Radim Němec,členi CCC                                                                                                                                                                            Veterinář: MVDr. V jednání (bude doplněno)  

Coursingový závod dle platného Národního coursingového řádu České republiky pro nechrtí plemena                                                                                                    Trať: 500-700 m, středně technicky náročná trať na udržované louce  

Startovné První pes v závodě 850,- / 35€                                                                                                                                                                                                Sleva na dalšího psa 100,- / 5€                                                                                                                                                                                                            Sleva pro člena CCC 100,-

Číslo účtu 2700660332/2010 VS 1703, (do poznámky jméno psa)                                                                                                                                               

Uzávěrka 3.3.2024 24:00hod                                                                                                                                                                                                   

Přihlášky pouze online, dostupné na webových stránkách                                                                                                                                                                     

Přihlášky na licence budou případně spuštěny po uzávěrce, dle počtu přihlášených psů na závod.

Veterinární předpisy Všichni závodní psi musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným dokladem, obsahující záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní záznamy. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Veterinární kontrola Každý pes musí projít obecnou veterinární kontrolou, aby mohl být přijat do závodu. Psi mladší 2 let a starší 6 let musí navíc po doběhu 1. běhu projít speciální veterinární kontrolou, jinak nebudou vpuštěni do dalšího kola.

V případě opoždění volejte na 603839242 (M. Novotná)

Povinná výbava psů Dostihový košík, dle platných řádů a příslušná barevná dečka bez reklam,čísel a jiných doplňků Rozpis coursingu Bude vyvěšen před začátkem každého kola, je konečný, obsazení běhů nelze měnit. Psi budou řazeni do závodu losováním nebo podle abecedy s přiděleným katalogovým číslem. Každý pes musí projít sedlištěm. Běh psa, který se po dvojím vyvolání nedostaví do sedliště a následně start, bude odstartován bez tohoto psa, a to bez náhrady možnosti zařazení do jiného nebo sólo běhu. NA START jde pes již s nasazeným košíkem a dečkou. Kompletní povinnou výbavu musí mít pes na sobě až do opuštění dráhy. Pravidla dopingu Všechny druhy dopingu jsou zakázány

Protest Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaCK ČMKU. Odpovědnost Ani pořadatel ani funkcionáři nejsou odpovědní za zranění, které způsobili majitelé psů, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají jakoukoliv odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel není odpovědný za zranění psa způsobená jeho psem v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost. Je přísně zakázáno volné pobíhání psů. V případě vběhnutí nezávodícího psa na dráhu při coursingu zaplatí majitel psa pokutu 500,- CZK a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím Ceny Cena pro nejlepšího psa a fenu dne.

Věcné ceny pro 1. až 3. místo. Pozornosti od partnerů.

Generálním partnerem akce je:

 

CACT, nominační, bodovací coursingový závod pro FCI sk. X. a vyjmenovaná plemena sk. V.

Propozice: pořadatel si vyhrazuje právo na změnu
Místo: Stáj Manon,Suchá 1, Suchá u Litomyšle, 570 01
Datum: 16.3.2024
Přejímka: 7:00 – 8:00
Začátek závodu: cca 8:30
Konec: s vyhlášením výsledků cca 18:00

Vedoucí coursingu: Květuše Lásková , tel.: 702 946 735
Coursingový asistent: Jakub Bárta
Rozhodčí: Miluše Mečířová Novotná, Michal Beneš, Veronika Bejčková,Barbora Tvarogová, Věra Malátková, Květuše Lásková
Kancelář: Michaela Novotná
Technické zabezpečení: Radim Němec, Martin Říha, členi CCC
Veterinář: MVDr. V jednání (bude doplněno)

Coursingový závod: dle platného Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU
Trať: 600 - 900 m, středně technicky náročná trať na udržované louce

Startovné

První pes v závodě 950,- / 40€
Sleva na dalšího psa 100,- / 5€
Sleva pro člena CCC 100,-

Číslo účtu 2700660332/2010 VS 1603

Uzávěrka 3.3.2024 24:00hod

Přihlášky na závod pouze online, dostupné na webových stránkách www.czechcoursingclub.cz  (do poznámky FCI CACIL/FCI OPEN)

Veterinární předpisy

Všichni závodní psi musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným dokladem, obsahující záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní záznamy. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Pro majitele psů, kteří jsou momentálně v léčbě veterinárním lékařem, či před několika dny ještě v léčbě byli, platí povinnost toto nahlásit službu konajícímu veterinárnímu lékaři a předložit vyplněný tiskopis „tabulka léčeného psa“ viz příloha 1 Národního dostihového a coursingového řádu. Veterinární kontrola Každý pes musí projít obecnou veterinární kontrolou, aby mohl být přijat do závodu. Psi mladší 2 let a starší 6 let musí navíc po doběhu 1. běhu projít speciální veterinární kontrolou, jinak nebudou vpuštěni do dalšího kola.

V případě opoždění volejte na 603839242 (M. Novotná)

Povinná výbava psů

Dostihový košík, dle platných řádů a příslušná barevná dečka bez reklam, čísel a jiných doplňků

Rozpis coursingu

Bude vyvěšen před začátkem každého kola, je konečný, obsazení běhů nelze měnit. Psi budou řazeni do závodu losováním nebo podle abecedy s přiděleným katalogovým číslem. Každý pes musí projít sedlištěm. Běh psa, který se po dvojím vyvolání nedostaví do sedliště a následně start, bude odstartován bez tohoto psa, a to bez náhrady možnosti zařazení do jiného nebo sólo běhu.

NA START jde pes již s nasazeným košíkem a dečkou. Kompletní povinnou výbavu musí mít pes na sobě až do opuštění dráhy. Pravidla dopingu Všechny druhy dopingu jsou zakázány

Protest

Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaCK ČMKU. Odpovědnost Ani pořadatel ani funkcionáři nejsou odpovědní za zranění, které způsobili majitelé psů, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají jakoukoliv odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel není odpovědný za zranění psa způsobená jeho psem v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost. Je přísně zakázáno volné pobíhání psů. V případě vběhnutí nezávodícího psa na dráhu při coursingu zaplatí majitel psa pokutu 500,- CZK a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím Ceny Cena pro nejlepšího psa a fenu. Věcné ceny pro 1. až 3. místo. Pozornosti od partnerů.

Generálním partnerem akce je:

Partnerem akce je:

 

Srdečně vás zveme na první letošní závody do prostor stáje Manon v Suchý u Litomyšle.

Těšíme se na vás a děkujeme partnerům:

                                                                         

                                                                                                      

 

LICENCE A TRÉNINK - Dolní Rožínka

Dobrý den, ahoj, připravili jsme pro Vás říjnový trénink s možností plnit licence tentokrát úplně v jiném kraji a to v krásné přírodě na Vysočině. Hned u louky Vás v penzionu Opajda (kde se samozřejmě i mimo jiné můžete občerstvit) přivítá skvělá parta lidí, která tam svůj čas bude trávit celý víkend, tak si neváhejte zarezervovat svůj pokoj, v sobotu večer bude zábava ( oslava narozenin) a bude sranda :) kontakt na ubytování je : 739 034 453.

Můžete si vybrat ze čtyř bloků, kdy druhý blok je vymezen pro licence a poslední blok pro začátečníky.

Pro licenční běhy je nutné aby měli psi dečky a náhubky, ostatním z bezpečnostních důvodů náhubky doporučujeme také.

Platba hotově na místě!

Cena za jeden tréninkový běh:
nečlen 100,- Kč
člen 75,- Kč

Cena za jeden licenční běh:
nečlen 150,- Kč
člen 100,- Kč


V případě potřeby volejte na tel.: 723 112 865 nebo 702 946 735.

Těšíme se na Vás i na vaše čtyřnohé miláčky.

Místo: Penzion OPAJDA - Dolní Rožínka, Horní Rožínka č.p.4 - penzion najdet u kapličky. GPS 49.4993886N, 16.1935317E

Přihlášky zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11nhEaoKnTs25F3X0ySwJnFCEHc7e8scNcKX87Vj61dE/edit?usp=sharing

Pokud se Vám z jakéhokoliv důvodu nejde přihlásit do běhu neváhejte nám napsat buď na náš email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo zanechte zprávu na facebooku u Týnka Fedorišinová , děkujeme.

 


 

 

       

Podzimní zavírák

 

Nově otevřeny licence určeny pro FCI sk. X. a vyjmenovaná plemena sk. V.. Přihlášky ZDE

Pokud Vám nejde vyplnit přihláška neváhejte nás kontaktovat na našem emailu ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo zanechte zprávu tady na facebooku u Týnka Fedorišinová

Přejímka pro licenční běhy je od 7:00-7:30, začátek běhání cca v 8:00, děkujeme.

 

 

Zveme všechny na náš podzimní zavírák určen pro FCI sk. X. a vyjmenovaná plemena sk. V.. Všechny informce najdete ZDE

PŘIHLÁŠKA ZDE

 

Změnili jsme místo lokality nyní se na Vás budeme těšit na dostihovém závodišti v Kolesech.

 

Doufáme, že přijedete v hojném počtu a užijete si s námi snad ještě slunečnou a teplou neděli.

 

Na Vás, ale i na Vaše čtyřnohé miláčky se těšíme a věříme, že se Vám u nás bude líbit.

 

 

 

  

 

       

 

 

 

LICENCE A TRÉNINK - KYŠKOVICE 

 

Zveme Vás na trénink poslední víkend v červenci 29.7.2017. Vracíme se na Vámi známe místo do Kyškovic. Věříme, že si na nás uděláte čas a přijedete si s námi užít krásnou sobotu.

Můžete si vybrat ze čtyř bloků a to v rozmezí od 9:00 - 17:00, nezapomínejte, že psi musí mít hodinový rozestup mezi běhy.

MÁME PRO VÁS PŘIPRAVENÉ LICENCE A TO HNED V I. BLOKU OD 9:00 DO 11:00

Pro licenční běhy je nutné aby měli psi dečky a náhubky, ostatním z bezpečnostních důvodů náhubky doporučujeme také.

Platba hotově na místě!

Cena za jeden tréninkový běh:
nečlen 100,- Kč
člen 75,- Kč

Cena za jeden licenční běh:
nečlen 150,- Kč
člen 100,- Kč


V případě potřeby volejte na tel.: 723 112 865 nebo 702 946 735.

Těšíme se na Vás i na vaše čtyřnohé miláčky.

místo: Kyškovice, GPS souřadnice 50°27'12.906"N, 14°16'59.125"E


Přihlášky ZDE


Pokud se Vám z jakéhokoliv důvodu nejde přihlásit do běhu neváhejte nám napsat buď na náš email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo zanechtezprávu tady na facbooku u Týnka Fedorišinová , děkujeme.

 


POZOR LICENCE - nově otevřeno v I. bloku

Zveme Vás na červencový trénink, který se bude konat 8.7. u Ústí nad Labem, věříme že k nám rádi zavítáte a uděláte si s námi hezké a určitě teplé sobotní odpoledne.

 

Cena za jeden tréninkový běh:

nečlen 100,- Kč

člen 75,- Kč

 

Cena za jeden licenční běh:

nečlen 150,- Kč

člen 100,- Kč

 

V případě potřeby volejte na tel.: 723 112 865 nebo 702 946 735.

 

Těšíme se na Vás i na vaše čtyřnohé miláčky.

 

místo: Chuderovec, GPS souřadnice 50.6999075N, 14.0380614E přístup po polní cestě 

 

Platba hotově na místě!

 

 

 

Přihlášky ZDE


 

Jsme rádi za možnost podílet se na tak prestižním závodě,jako je V4.Doufáme,že se vám na naší trati líbilo.Za foto děkujeme panu Holubovi.

 


 TRÉNINK - CHLUMEC NAD CIDLINOU

Zveme Vás na trénink v Chlumci nad Cidlinou.

Dopoledne technicky zajišťujeme závod klubu chovatelů naháčů a odpoledne pro Vás máme přichystaný trénink.

 

OTEVÍRÁME LICENČNÍ BĚHY V PRVNÍM BLOKU OD 13:30!! 

 

Cena za jeden tréninkový běh:

nečlen 100,- Kč
člen 75,- Kč

Cena za jeden licenční běh:
nečlen 150,- Kč
člen 100,- Kč

V případě potřeby volejte na tel.: 723 112 865 nebo 702 946 735.

Těšíme se na Vás i na vaše čtyřnohé miláčky.

místo: Spravedlnosti 860 , Chlumec nad Cidlinou.
GPS: 50°10'26.487''N, 15°25'45.509''E

Přihlášky  ZDE

 


Zveme Vás na coursingový závod naháčů - Pohár klubu chovatelů naháčů 2017

Propozice