Schůze výboru 10.12.2016

Schůze výboru CCC 10.12.2016

Přítomni: L. Čížková, K. Lásková, E. Jeník Dufková


1) Volba předsedy klubu CCC: Návrh: Květa Lásková
pro 1 – proti 0 – zdržel se 1
Jako předseda klubu CCC zvolena Květa Lásková.

2) Výbor obdržel podnět od členské schůze, konané téhož dne, na udělení slevy na členských poplatcích pro důchodce.
Výbor se usnesl na slevě ve výši 25% z členských poplatků.

3) Výbor obdržel úkol od členské schůze, konané téhož dne, aby zajistil předání veškeré agendy od
paní Jiskrové, nově zvolenému výboru do 31.12.2016.
Výbor pověřil paní L. Čížkovou zajištěním tohoto úkolu do 31.12.2016

4) Nové stanovy klubu – přepis stanov dle odsouhlasených úprav na členské schůzi 10.12.2016 a
jejich uložení u rejstříkového soudu.
Tento úkol výbor ukládá paní L. Čížkové do 31.12.2016.

5) Směrnice o hospodaření – členská schůze požádala o vytvožení směrnice o hospodaření klubu,
výbor souhlasí s nutností jejího vytvoření.

Výbor se usnesl na požádání o přípravu směrnice o hospodaření klubu paní V. Malátkovou.
Tento úkol zajistí paní K. Lásková.

6) Úprava kolizujícího termínu podzimního závodu.

Výbor ukládá paní L. Čížkovské zajištění změny termínu závodu, přesun o týden dříve, z 16.-17.9. 2017
na 9.-10.2017. Místo je zatím v jednání Monínec nebo Ratibořice.

Zapsala: Eva Jeník Dufková