CACT, bodovací coursingový závod pro FCI sk. X. a vyjmenovaná plemena sk. V.

Propozice: pořadatel si vyhrazuje právo na změnu

 

Místo: Dětřichovec – Jindřichovice pod Smrkem

GPS: 50.9697022N, 15.2446817E

Datum: 25.9.2022

Přejímka: 7:00 – 7:45

Začátek závodu: cca 8:30

Konec: s vyhlášením výsledků cca 17:00

Vedoucí coursingu: Kristýna Lásková ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 723 112 865)

Rozhodčí: Iveta Soldánová, Denisa Metelková, Věra Malátková

Hospitace: Barbora Tvarogová, Dana Václavíková

Kancelář: Michaela Novotná

Technické zabezpečení: czechcoursing club

Veterinář: MVDr. Bohdana Scharmová

Coursingový závod: dle platného Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU

Všichni přihlášení Whippeti a Italští chrtíci musí být před přihlášením změřeni a rozděleni do kategorie KLASIK/SPRINTER

Trať: 600 - 900 m, středně technicky náročná trať na udržované louce

 

Startovné

První pes v závodě                 800,- / 32€

Sleva na dalšího psa              50,- / 2€

Sleva pro člena CCC              50,-

Číslo účtu                                2700660332/2010

VS                                           2509

Uzávěrka                                11.9.2022 24:00hod

Pro zahraniční účastníky: IBAN: CZ2620100000002700660332 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP

Zahraniční účastníci – platba pouze na účet (platby na místě nejsou možné)

Přihlášky pouze online, dostupné na webových stránkách

Přihlášky na licence budou případně spuštěny po uzávěrce, dle počtu přihlášených psů na závod.

Veterinární předpisy             Všichni závodní psi musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným dokladem, obsahující záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní záznamy.

Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.

Psi musí být v imunitě proti vzteklině.

Pro majitele psů, kteří jsou momentálně v léčbě veterinárním lékařem, či před několika dny ještě v léčbě byli, platí povinnost toto nahlásit službu konajícímu veterinárnímu lékaři a předložit vyplněný tiskopis „tabulka léčeného psa“ viz příloha 1 Národního dostihového a coursingového řádu.

Bandáže končetin na ochranu prvních prstů před zraněním jsou povoleny. Povoleno je také bandážování vnitřní strany zadních končetin viz foto níže. Bandáže na předních končetinách musí odpovídat níže uvedenému obrázku, viz. 1.2.3 Národního dostihového a coursingového řádu.

 

Veterinární kontrola             Každý pes musí projít obecnou veterinární kontrolou, aby mohl být přijat do závodu. Psi mladší 2 let a starší 6 let musí navíc po doběhu 1. běhu projít speciální veterinární kontrolou, jinak nebudou vpuštěni do dalšího kola. V případě opoždění volejte na 603839242 (M. Novotná)

Povinná výbava psů              Dostihový košík, dle platných řádů a příslušná barevná dečka bez reklam, čísel a jiných doplňků

Rozpis coursingu                   Bude vyvěšen před začátkem každého kola, je konečný, obsazení běhů nelze měnit. Psi budou řazeni do závodu losováním nebo podle abecedy s přiděleným katalogovým číslem. Každý pes musí projít sedlištěm. Běh psa, který se po dvojím vyvolání nedostaví do sedliště a následně start, bude odstartován bez tohoto psa, a to bez náhrady možnosti zařazení do jiného nebo sólo běhu. NA START jde pes již s nasazeným košíkem a dečkou. Kompletní povinnou výbavu musí mít pes na sobě až do opuštění dráhy.

Pravidla dopingu                   Všechny druhy dopingu jsou zakázány

Protest                                   Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaCK ČMKU.

Odpovědnost                        Ani pořadatel ani funkcionáři nejsou odpovědní za zranění, které způsobili majitelé psů, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají jakoukoliv odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel není odpovědný za zranění psa způsobená jeho psem v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost. Je přísně zakázáno volné pobíhání psů. V případě vběhnutí nezávodícího psa na dráhu při coursingu zaplatí majitel psa pokutu 500,- CZK a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím

Ceny                                       Cena pro nejlepšího psa a fenu dne. Věcné ceny pro 1. až 3. místo. Pozornosti od partnerů.

                                                                                                                                                                                                                

    Partneři: